Uavhengig kontroll (KPR)

Brannstrategi AS kan kontrollere brannprosjektering/brannkonsept i tiltaksklasse 1 og 2. Ved nybygg eller ombygning som berører branntekniske installasjoner stilles det ofte krav til brannteknisk prosjektering samt kontroll av denne. Myndighetene krever at alle ombygninger som brannprosjekteres i tiltaksklasse 2 og 3 skal underlegges krav om kontroll fra et uavhengig foretak som har godkjennelse i tiltaksklasse 2 eller 3.

Vi har kort leveringstid på uavhengig kontroll. Vi har alltid fast pris slik at du som oppdragsgiver har full kontroll på kostnadene.