Uavhengig kontroll (KPR)

Brannstrategi AS kan kontrollere alle typer brannprosjektering. Ved nybygg eller ombygning som berører branntekniske installasjoner stilles det ofte krav til brannteknisk prosjektering samt kontroll av denne. Myndighetene krever at alle ombygninger som brannprosjekteres i tiltaksklasse 2 og 3 skal underlegges krav om kontroll fra et uavhengig foretak som har godkjennelse i tiltaksklasse 2 eller 3.

Vi har kort leveringstid på uavhengig kontroll. Vi har alltid fast pris slik at du som oppdragsgiver har full kontroll på kostnadene.