Branntekniske tilstandsvurderinger

Branntekniske tilstandsanalyser/statusrapporter blir utarbeidet for å kartlegge sikkerheten i bygninger. Det kan være behov for en slik rapport/analyse etter at brannvesenet har gjennomført tilsyn i særskilte brannobjekter (§13 – bygg),  i bygårder (såkalte 1890-gårder) eller andre bygninger. Det kan også være nødvendig å kartlegge hvordan den branntekniske tilstanden i et bygg er i forhold til gjeldende krav. Andre benytter slike analyser i forbindelse med salg av eiendommer.

Bestill tilstandsvurdering

Vi kartlegger avvik og utarbeider handlingsplaner

Brannstrategi AS har lang erfaring fra slike oppdrag og i Oslo har vi blant annet spesialisert oss på såkalte 1890-gårder. Vi har besøkt over 10% av alle disse gårdene i Oslo.

Benytter du deg av oss til å tilstandsvurdere din bygning får du en rapport som  graderer avvikene og du får en prioriteringsliste/handlingsplan. Prioritetslisten gir deg en oversikt over rekkefølgen som tiltakene bør utføres i basert på en kost-/nytteeffekt. Denne listen har også et kostnadsoverslag på utbedringer.

Etter å ha besøkt 350 bygårder i Oslo vet vi hva som aksepteres -og ikke- for å oppnå tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Husk:  det er ikke alltid lurt å velge rimeligste leverandør av tilstandsvurderinger da det til sist er utbedringene som koster! Her kan dessverre de bygningstekniske kravene variere fra rådgiver til rådgiver - alt etter hvor erfaren denne er i disse spesielle gårdene.

Velger du oss skal du være trygg på at vi velger de riktige løsningene til lavest mulig kostnad  for deg! Vi er løsningsfokusert og tenker personsikkerhet i alle ledd.

Vi er en nøytral part, det vil si at vi kun beskriver det som skal utbedres - vi gjennomfører ikke selve utbedringen. Dette betyr at vi ikke har egeninteresse i å finne "flest mulig feil" i bygningen din. Du skal være trygg på oss!