Brannprosjektering

Ved nybygg eller ombygning, som berører branntekniske installasjoner, stilles det ofte krav til brannteknisk prosjektering. Vi har branningeniører som i over 15 år har utført brannprosjekteringer og har dermed opparbeidet oss høy kompetanse på prosjektering av både store og små bygninger, eksisterende eller nye.

Vi prosjekterer med preaksepterte ytelser eller med særskilte branntekniske vurderinger/analyser etter NS3901. Vi sørger for at brannsikkerheten blir godt ivaretatt.

Våre ansatte har lang erfaring fra brannvesenet og vi har dokumenterte kunnskaper i forhold til både enkel og avansert brannteknisk prosjektering. Da vi har jobbet innenfor det offentlig og det private i forhold til brannsikkerhet kjenner vi regelverket svært godt. Dette er kunnskap du får nytte av ved å velge oss som din brannrådgiver.

Eksempler på prosjekteringsoppgaver vi løser

  • Prosjektering etter TEK10 eller TEK17

  • Analyser og fraviksvurderinger

  • Rømningsanalyser

  • Strålingsberegninger

  • Risikoanalyser

  • Branntegninger

  • Rømningsplaner

Ditt prosjekt trenger ikke være stort eller avansert for at vi kan hjelpe deg. Vi prosjekterer alt fra garasjer til store leilighetsbygg. Hos oss blir du ivaretatt uansett om du er stor eller liten!