Brannprosjektering

Ved nybygg eller ombygning, som berører branntekniske installasjoner, stilles det ofte krav til brannteknisk prosjektering. Vi har brann- og sivilingeniører som i over 20 år har utført brannprosjekteringer og har dermed opparbeidet oss høy kompetanse på prosjektering av både store og små bygninger, eksisterende eller nye.

Vi har kvalifikasjoner for å prosjektere i tiltaksklasse 1 og 2 samt ved hjelp av våre samarbeidspartnere også i tiltaksklasse 3.

Vi prosjekterer med preaksepterte ytelser eller med særskilte branntekniske vurderinger/analyser. Vi sørger for at brannsikkerheten blir godt ivaretatt.

Flere av våre ansatte har også lang erfaring fra brannvesenet (operativt, forebyggende og brannetterforskning) og vi har dokumenterte kunnskaper i forhold til både enkel og avansert brannteknisk prosjektering. Da vi har jobbet innenfor det offentlig og det private i forhold til brannsikkerhet kjenner vi regelverket svært godt. Dette er kunnskap du får nytte av ved å velge oss som din brannrådgiver.

Eksempler på prosjekteringsoppgaver vi løser

  • Prosjektering etter TEK10 eller TEK17

  • Analyser og fraviksvurderinger

  • Rømningsanalyser

  • Strålingsberegninger

  • Risikoanalyser

  • Branntegninger

  • Rømningsplaner

Ditt prosjekt trenger ikke være stort eller avansert for at vi kan hjelpe deg. Vi prosjekterer alt fra garasjer til store leilighetsbygg. Hos oss blir du ivaretatt uansett om du er stor eller liten!